Firma v súčasnosti prijíma zamestnacov na pozíciu: šička hlavových opierok